درباره دفتر تامین نیروی انسانی

سخن را با فرمایشی از استاد و معلّم بزرگ شیعه، امام جعفر صادق (ع) آغاز می کنیم که می فرمایند: "برتری کسی که عهده دار سرپرستی یتیم آل محمد(ص) است و او را از جهل می رهاند، نسبت به کسی که یتیمی را پرستاری و رسیدگی می نماید، مانند برتری خورشید است نسبت به ستاره ای کم نور.

هر انسانی برای رهانیده شدن از جهل و پرورش یافتن، نیازمند سرپرست و مربّیانی ست که منتسب به صفاتی فراتر از سلامت جسم، روح و تعهد باشند.

همان گونه که مرحوم علامه کرباسچیان(ره) مؤسس اولین مدرسه ی اسلامی با رویکرد نوین تربیت دینی (که هر آن که دغدغه ی هدایت و کمال دارد، نام ایشان به گوش جانش آشناست) باور داشت که انسان سازی را باید از مربّیان و معلّمان مدارس و مؤسسات، شروع کرد تا به طور تصاعدی میلیون ها انسان ساخته شوند و سال ها در اندیشه ی این امر ریشه ای و بنیادین بود، به کمک همکاران دلسوزش و مطالعه و پژوهش فراوان، با تأسیس دفتر تامین نیروی انسانی (پس از ۴۰ سال از تاسیس مدرسه) به این آرزوی دیرین جامه ی عمل پوشانید.

و اینک پس از سپری شدن ربع قرن ، دفتر تأمین نیروی انسانی در گذار از فراز و نشیب ها و مراحل مختلف تکامل وارد مرحله ای جدید گشته و به جهت همگامی سیر تحول نظام آموزشی با سرعت توسعه ی جامعه، پرورش مربّیان توانمندتر را بیش از پیش لازم می بیند و بر این اساس ، تلاش برای تربیت و آماده سازی معلّمان کارآمدتر را رسالتی انکارناپذیر بر خود دانسته و شرحی مختصر جهت آشنایی بیشتر با فعّالیّت ها و اهداف این موسسه تقدیم می نماید:

  • سال تأسیس:

- طراحی و سازمان دهی از سال ۱۳۶۸

- راه اندازی دفتر با تعیین شرح وظایف آن در دی ماه ۱۳۷۲

  • انگیزه و ضرورت تاسیس:

- جلوگیری از احساس رکود و کم رغبتی کارمندان مدارس

- روز آمد کردن دانش و توانایی نیروهای انسانی مدارس (آموزش و بهسازی)

- نقد و تحلیل روش های سنتی و به کارگیری راه کارهای تربیتی - آموزشی مؤثرتر

- آماده سازی و تجهیز علمی نیروهای جدید و تازه نفس (آموزش نظام مند نیروی انسانی از سنین پایین تر که مشغله ی ذهنی

کمتری دارند، از جمله اهداف دفتر خواهد بود)

- هم افزایی دانش ضمنی صاحبان تجربه در مدارس مختلف

  • اهداف:

- با توجه به شرایط روز و اهداف مؤسسات فرهنگی مرتبط با دفتر، در دو مسیر دنبال می گردد:

۱. بهسازی نیروی انسانی موجود در مدارس

۲ .تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مدارس

  • فعّالیّت ها (به عنوان کاری استراتژیک و نه روزمره):

- طراحی و اجرای بیش از ۳۰۰ دوره ی آموزشی که جز ۳ دوره ی آن ، مابقی در قالب کارگاه برای تعداد ۲۰۰ مدرسه اجرا گردیده است.

در پایان امیدواریم با عنایات الهی، همگی ما دست اندرکاران فعالیت های فرهنگی مدارس  (اعم از مدیران و مربیان)  در خدمت به فرهنگ این مرز و بوم ، سرآمد و سرفراز باشیم.

الهی چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار