دوره تخصصی«تربيت معلّم فارسی مقطع ابتدايي

تاریخ انتشار: 1395/05/26

* ويژگيهاي دورة آموزشي

1- اين دوره براي تدريس فارسی تمام پايه‌هاي ابتدايي برگزار مي‌شود؛ به عبارت ديگر معلّمان تمامي پايه‌هاي ابتدايي در كنار هم شركت خواهند كرد.

2- اين دوره شامل آموزش موضوعي (آموزش محتواهاي علمي دروس فارسي دوره ابتدايي) و آموزش حرفه‌اي (آموزش روش تدريس، طراحي آزمون، ارزشيابي و ...) مي‌باشد.

3- مدت دوره 40 ساعت آموزشي (30 جلسة 5/1 ساعته) خواهد بود.

4- تاريخ برگزاري دوره روزهای شنبه،دوشنبه وچهارشنبه 27،24،20،17،15 شهریور95 (بمدت 30 ساعت آموزشی) و دو پنجشنبه دیگر در پاییز 95 که تاریخ آن پس از شروع دوره با نظر شرکت کنندگان تعیین می­شود (جمعاًبمدت 8 ساعت آموزشی و2ساعت آزمون کتبی پایانی برای ارزیابی داوطلبان)خواهد بود.

5- ساعت برگزاري از 14 تا 19:30 (2 تا 7:30 بعدازظهر) روزهاي فوق و ساعت برگزاری در پاییز 95، از ساعت 2 تا 5 بعدازظهر می­باشد.

6- ظرفيت دوره: 30 نفر

7- استاد دوره: سرکار خانم دکتر نجفی (عضو گروه مؤلفان كتب فارسی دوره ابتدايي از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي، دفتر تأليف كتب درسي)

8- محل برگزاري دوره: اوین، دانشگاه شهید بهشتی –دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی (وروداز در جنوبی دانشگاه)

9- در پايان دوره و براساس ارزيابي‌هاي انجام شده در خلال و پايان دوره، به شركت‌كنندگان موفق، «گواهينامه درجه دوم صلاحيت تدريس فارسی مقطع ابتدايي»* اعطا خواهد شد.اين گواهينامه از طرف دفتر تأمين نيروي انساني صادر و توسط استاد دوره تأييد مي‌گردد.

10- هزينه دوره:

1-10) هزينه آموزش:

هزینه آموزشی تمام شده دوره (شامل هزينه آموزش، ميان وعده، مواد و جزوات آموزشي و ...) برای مجموع 40 ساعت آموزشی هر شرکت کننده 480 هزار تومان می باشد.

2-10) هزينه ارزيابي براي شركت‌كنندگان در این دوره رایگان خواهد بود.

 

 

*گواهينامة درجه يك صلاحيت تدريس فارسی در صورت دريافت گواهينامة درجة دو پس از دو سال تدريس درس فارسی در مقطع ابتدايي و گذراندن مراحل ارزيابي مخصوص به آن اعطا مي‌شود.

3-10) متقاضياني كه مايل باشند بدون شركت در دوره، گواهينامه صلاحيت تدريس فارسی ابتدايي را دريافت نمايند، مي‌توانند صرفاً با گذراندن مراحل ارزيابي به اين مهم دست يابند.هزينه ارزيابي براي اين افراد،مبلغ 80 هزار تومان مي‌باشد.

11- جهت ثبت‌نام در دوره لازم است پس از اطمينان از وجود ظرفيت (از طريق تماس تلفني با دفتر تأمين نيروي انساني) و پیش ثبت نام، ظرف 24 ساعت هزينه مربوط به شرکت کنندگان را به طور كامل به حساب شمارة 6104337260007842 به نام  محمدمهدی کرباسچیان واريز و شماره رسيد آن را جهت ثبت‌نام نهايي به دفتر تأمين نيروي انساني اعلام نمايند.

بديهي است در صورت عدمواريز طي مهلت فوق، ظرفيت رزرو شده كان لم يكن خواهد شد.

12- در صورت انصراف تا يك هفته قبل از شروع دوره، مبالغ واريزي به طور كامل مسترد مي‌گردد.

13- شروع ثبت‌نام دوره آموزشی از هم اکنون مي‌باشد.

14-امكان شركت در دوره براي داوطلبان آزاد (افرادي كه در هيچ مدرسه‌اي همكاري نمي‌كنند) نيز وجود دارد.

15- ضمن قدردانی از همگی شرکت کنندگان ازخانم­هایی که با پوشش چادر شرکت می­نمایند؛نهایت سپاس را داریم.


بازگشت