اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﯽ»ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﻟﯿﻒ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ

تاریخ انتشار: 1395/05/19

سلام علیکم

همکاران گرامی دهه کرامت برشما پر خیر ومبارک باد !

دفتر تأمين نيروي انساني توفیق دارد که جهت ارتقای دانش وتوانش معلمان و علاقمندان به تدریس ریاضی،دورة آموزشي «آشنایی با کتاب جدیدالتألیف رياضي پایه ششم» را - که مجدداَ تغییر یافته است- برگزار ‌نمايد:

* ويژگيهاي دورة آموزشي

1- استاد دوره : جناب آقای دکتر داودی

2-تاریخ؛ گروه اول: شنبه ویک شنبه 23و24 مردادماه

             گروه دوم: دوشنبه و سه شنبه 25و26 مردادماه     

3 - زمان  14 تا 19:30 (2 تا 7:30 بعدازظهر)

4- مکان دوره: اوین؛دانشگاه شهید بهشتی –دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی

5- هزينه دوره: برای دوروز (جمعاً 12 ساعت آموزشی) /000/190 تومان خواهد بود.

6-مراحل ثبت‌نام : پس از تماس تلفنی با دفترتأمین نیروی انسانی و اطمینان از ظرفیت کلاس و پیش ثبت نام مبلغ فوق رابه ملت کارت به شمارة6104337260007842 به نام  محمدمهدی کرباسچیان واريز و سپس شماره رسيد آن را جهت ثبت‌نام نهايي به این دفتر اعلام نمايند.

7-امكان شركت در دوره براي داوطلبان آزاد نيز وجود دارد.

8- ضمن قدردانی از همگی شرکت کنندگان ازخانم­هایی که با پوشش چادر شرکت می­نمایند؛نهایت سپاس را داریم.

9- در پایان دوره گواهی نامه شرکت با امضای دفتر تأمین و استاد دوره تقدیم خواهد شد.

 

به امید توفیقات روزافزونتان


بازگشت